Spam Poison
Community

20 Years

Feeding spammers
since 2003

Filipino

 

Labanan ang mga Spammer

Labanan ang mga Spammer

´╗┐Ang mga WWW Robot (na tinatawag din na "wanderer" o "spider") ay mga programang gumagapang sa Web sa pamamagitan nang tuluy-tuloy at paulit-ulit na pagkuha ng mga webpage at ang lahat ng mga pahinang naka-link dito. Kapag ang robot ng isang spammer ay bumisita sa iyong website, blog, porum para sa diskusyon, at iba pa, ang lahat ng mga webpage na naka-link dito ay hahanapan nila ng mga email address.

 
Ngayon ay maaari mo nang labanan ang kanilang mga WWW robot!

Ang kailangan mo lamang gawin ay mag-link sa pahinang ito, para tuwing pupuntahan ang iyong pahina ng mga robot ng mga spammer, sila'y mahihigop sa pahinang ito. Upang mag-link dito, gamitin lamang ang simpleng code na:

 
Teksto : Labanan ang Spam! Mag-click Dito!

<a href="http://filipino-1669890611.spampoison.com">Labanan ang Spam! Mag-click Dito!</a>

 
Sticker para sa Blog :

<a href="http://filipino-1669890611.spampoison.com"><img src= "http://pics8.inxhost.com/images/sticker.gif" border="0" width="80" height="15"/></a>

 

Ang mga robot na nangongolekta ng mga email address ay magpapaikot-ikot na lamang nang walang-hanggan sa mga pahina dito, at makakuha sila ng mga peke at awtimatikong ginawang mga email address. Magdaragdag ito ng napakalaking bilang ng mga pineke at hindi-gumaganang email address sa listahan ng mga spammer; mapupuno ito hanggang sa maging wala nang saysay ang mga listahan nila sapagkat halos lahat ng mga address ay hindi gumagana.


Nagpapasalamat kami nang lubusan kay Paolo Rodriguez, na tumulong sa amin gawin ang webpage sa ito sa wikang Pilipino. Bisitahin ang kanyang website sa www.deltum.com !

Our special thanks to Paolo Rodriguez who helped us create this webpage in Filipino. Visit his site at www.deltum.com

 

 

 
Monitoring by
PRTG Network Monitor